» Nyheter lokalt »

Back
2015-10-29 11:15

Åseborg/Tallmon

Från VF torsdag 29/10
Splittrat om framtida äldreomsorg i ÅseleInlandet. Centralisering av äldre­omsorg eller inte är frågan som splittrar Åsele politiskt.
I kommunstyrelsen väcktes frågan igen.
– Att socialdemokraterna lyfter upp det här visar på deras inställning att allt ska centraliseras, ­säger Brage Sundberg (ÅP) kommunstyrelsens ordförande.

En påbörjad samlokalisering av äldreomsorg i Åsele stoppades genom ett beslut i fullmäktige i våras. Avdelningen Svalan på äldre­boendet Åseborg hade då renoverats och avdelningen Bofinken skulle byggas om i en etapp 2. Tanken var att Tallmons demensboende sedan skulle flytta in i Bofinken på Åseborg. Fullmäktige sade dock nej.
I kommunstyrelsen i Åsele i veckan yrkade dock Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att etapp 2 skulle genomföras så att Tallmons demensboende kan flytta in under Åseborgs tak. Det skulle innebära fördelar i och med att det blir en centralisering samtidigt som Tallmons lokaler då kan hyras ut.
– Det innebär en långsiktig och hållbar organisation för äldreomsorgen som ger möjlighet att ge de äldre en bra vård, säger ­Urban Lindström (S).

Hyra ut Tallmon

Enligt ledamoten Lindström skulle detta exempelvis innebära att avdelningar kan samverka om de finns under samma tak, det skulle leda till färre ­vikarier och en kostnadseffektivare drift.
– Det innebär att vi får en tom lokal där Tallmons verksamhet bedrivs i dag. Företag vill även hyra nedre delen vilket då skulle ge en intäkt på 900 000 kronor i stället för att vi ska betala för tomma ytor i Åseborg i dag, säger han.
Brage Sundbergs (ÅP) inställning är densamma som i fullmäktige i maj
– att Tallmon ska vara kvar där den är i dag.
– Om vi ska ta vårt ansvar tycker inte vi att man kan godkänna investeringar på 30 eller 35 miljoner kronor för då får vi låna upp de här pengarna. Vi har mycket lån redan och måste vara restriktiva. Annars klarar vi inte upp det hela, säger Sundberg.
Urban Lindström har tidigare sagt att investeringen dock hade återbetalat sig på fyra år. På 25 år skulle effektiviseringen ha sparat 100 miljoner kronor.
– Kommunen har inte råd att låta pengar rinna ut i sanden, säger han.

”Kan dö av flytten”

Brage Sundberg säger att man ändå inte vill flytta på Tallmons demensboende och dess verksamhet.
– Vi anser att vi har ett välfungerande och tryggt demensboende och det vill vi ska fortsätta. Liksom vi vill ha kvar Duvan och dess verksamhet i Fredrika. De kan dö av flyttningen från den invanda trygga miljön. Vi ser inget positivt i det här. Vi har den här linjen och i den ingår det att vi i stället hyr ut Bofinkens lokaler. Förändringen S föreslår skulle kosta minst 14 miljoner och vad det ger tvistar de lärde om. Där är vi inte överens, säger han.
Den ”styrande minoriteten” vann bifall till fullmäktige med 5–4. Opinions två ledamöter stod
på olika sidor i omröstningen.
I nästa fullmäktige lyfts frågan sannolikt upp till diskussion igen.

Inga kommande händelser!

18-09-13 [14:10]
Till dig som röstade på Socialdemokraterna och dig..
18-07-13 [11:35]
Vårt valprogram finns nu att läsa
18-07-05 [13:06]
Med anledning av Linnéa Lindbergs uttalanden i Fol..
18-07-03 [15:19]
S förslag ger jobb i Åsele
18-06-19 [16:15]
Då en del faktafel framkommit

Fråga oss
Dokument att ladda ner
Titta i vårt Fotoalbum
Nyheter