Fullständiga handlingsprogrammet hittar du under "Länkar" "Dokument att ladda ner".

Så vill Socialdemokraterna utveckla Åsele 2014 -2018

Det är en hederssak för oss socialdemokrater att infria de löften som vi ger dig som väljare och boende i Åsele kommun. Ingenting sker av sig själv, utan det krävs ett politiskt arbete under ansvar.

Full sysselsättning är och förblir vår viktigaste fråga.

För att nå dit behövs ett styre som tror på glesbygden, både i kommunen, landstinget och riksdagen.

”Vi socialdemokrater vill bygga möjligheternas Åsele”

Genom att tillhandahålla lokaler vill vi möjliggöra för nyetableringar och att våra befintliga företag kan utvecklas.

Vi vill även

• värna om och stödja en förädling av råvaror i kommunen

• behålla lärcentra för utbildning.

• tillhandahålla lokaler för företagssatsningar

• arbeta för samverkan mellan skola och arbetsliv

• öka nyföretagandet

• att ungdomar bereds fortsatt möjlighet till tre veckors feriearbete med bra lön.

”Ett folkhälsoperspektiv ska finnas i alla politiska beslut, då god hälsa är en tillväxtfaktor.”

Vi vill kvalitetshöja äldre och handikappomsorgen och ska fortsätta att höja kompetensen hos vår personal.

Vi anser att de anställdas rättigheter och möjligheter att kunna påverka arbetet är en viktig del i utvecklingen av välfärdstjänsterna.

Vi vill utveckla våra boenden i Åsele och Fredrika så att de boende ska kunna känna sig trygga och må bra.

Vi kommer att förbättra matleveranserna så att de överensstämmer med behoven.

”En skola för alla är en skola där alla blir sedda”

En skola för alla ser olikheter som en tillgång och ger alla elever utrymme och erbjuder en lärosituation som tillgodoser deras behov, krav och sätt att lära.

Där får elever lära sig ett demokratiskt synsätt genom inflytande och medansvar. En skola för alla är en trygg skola utan mobbing där elever och föräldrar ges utrymme till inflytande.

Den sociala miljön, leken och den pedagogiska stimulansen som barnet möter i de tidiga åren inom förskolan, påverkar på ett avgörande sätt barnets förutsättningar till utveckling och lärande. Vi vill därför arbeta för att behålla nuvarande personaltäthet inom förskolan.

Vi kommer att göra förskolan mer flexibel för att kunna tillgodose föräldrarnas behov.

”Delaktighet och valfrihet är självklara delar av vår välfärd”

Det är viktigt att våra ungdomar ges möjlighet att skaffa eget boende och det vill vi göra möjligt bland annat genom att behålla ungdomsrabatten.

Åsele kommun har ett rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv som gör Åsele till ett uppskattat turistmål och en tillgång för innevånarna.

Satsningar på våra fritids- & kulturanläggningar möjligör fortsatt utveckling av Åseles kultur- & föreningsliv.

”Vi socialdemokrater vill bygga möjligheternas Åsele”

Socialdemokrater vill bygga möjligheternas Åsele. Ett Åsele med tillväxt av företag, tillväxt av

befolkning och tilltro på vårt samhälle. Vi kommer att verka för att våra lokala företag kommer att kunna ta del av arbetet för byggandet av bl.a. vindkraftsparkerna. Vi har turismsatsningar som kräver drivkraft och engagemang.

Samverkan med driftiga entreprenörer är en viktig del för att utveckla sektorn. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att utveckla miljön i vår kommun för alla som bor och vistas här.

”Vi socialdemokrater vill bygga möjligheternas Åsele”Socialdemokraterna har under många mandatperioder jobbat med en helhetssyn angående kommunens behov och har alltid genomfört politiska beslut som resulterat i en ekonomi som man kan känna sig trygg med.

Åsele behöver fortsatta satsningar med en ansvarsfull ekonomi och därför är Socialdemokraterna det bästa för Åsele.

 

Inga kommande händelser!

18-09-13 [14:10]
Till dig som röstade på Socialdemokraterna och dig..
18-07-13 [11:35]
Vårt valprogram finns nu att läsa
18-07-05 [13:06]
Med anledning av Linnéa Lindbergs uttalanden i Fol..
18-07-03 [15:19]
S förslag ger jobb i Åsele
18-06-19 [16:15]
Då en del faktafel framkommit

Fråga oss
Dokument att ladda ner
Titta i vårt Fotoalbum
Nyheter